Cooperativa Catllar

Mètode d'obtenció

Ja s'ha esmentat que l'oli d'oliva s'obté únicament per mitjans físics, sense la intervenció de dissolvents ni processos químics. Els principals passos són:

  • Recepció i rentat de les olives: les olives es lliuren a l'almàssera el mateix dia de la collita. Es netegen de fulles i restes vegetals i es renten amb aigua. Immediatament passen al procés de molturació.
  • Mòlta: per alliberar el seu oli, les olives es molen per tal de disgregar la polpa i trencar l'os en petits fragments.
  • Batut: la pasta d'oliva es sotmet a un procés de batut en què els fragments d'os ajudaran a alliberar les petites vacúols d'oli retingudes en la polpa. Les vacúols d'oli es van unint i es van manifestant com oli sobrenedant a la pasta. Un cop alliberat l'oli es procedeix a la seva separació de la pasta.
  • Separació de fases: la pasta s'injecta en un decantador o centrífuga horitzontal i per un procés físic de centrifugació es separa l'oli de les restes de polpa d'oliva, restes d'os i aigua de vegetació de les olives.
  • Neteja de l'oli: l'oli obtingut se sotmet a un nou procés de centrifugació per eliminar les restes de partícules sòlides i aigua que hagi pogut arrossegar de l'etapa anterior.
  • Repòs en celler. Conclòs el procés d'obtenció, l'oli de qualitat és capaç de mantenir en suspensió petitíssimes vacúols d'aigua que d'una banda mantenen dissolts una part dels polifenols naturals de l'oliva però que també contenen algunes partícules procedents dels sòlids de les olives. Aquesta propietat dóna a l'oli de qualitat un aspecte tèrbol, molt apreciat pels consumidors que coneixen bé l'oli d'oliva verge extra.